ALLMÄNNA VILLKOR

Priser
Samtliga priser i katalogen är angivna i SEK, moms och frakt tillkommer. Priserna gäller fr.o.m. 2021-02-01 och tillsvidare.

Produktionstid
Fast – 5 till 10 dagar.
Standard – 10 till 20 dagar.

Produktionstid räknas från det att vi fått godkänt på korrektur och ordererkännande.
Om inget annat anges vid beställning antas produkten vara beställd med längst produktionstid. Var därför noga med att kontrollera att din beställning anger rätt produktionstid.

Leveransvillkor
Fritt vårt lager i Borgstena. Om ÅF eller ÅF:s kund önskar använda eget fraktbolag, anges ett kundnummer. 
Om kundnummer inte finns, kan Borgstena of Sweden hantera frakten med sin transportör och debitera fraktkostnaden baserat på Borgstena of Sweden transportavtal. 

Borgstena of Sweden tar inte ansvar för det arbete transportören utför men garanterar att transportören använder sig av NSAB 2015 bestämmelser. www.transportforetagen.se/ForbundContainer/Transportindustriforbundet/Publikationer/NSAB-2015/
Var noga med att kontrollera leveransen vid mottagandet av transport.

Leveransbestämmelser
Borgstena of Sweden följer PWA:s Allmänna Leveransbestämmelser 2016.
Läs mer här!

Betalningsvillkor
Av Borgstena of Sweden kreditgodkända kunder sker betalning mot faktura, 30 dagar netto. 

ALLMÄN INFORMATION

Plustjänst – packning ”customer made”
Önskar du få dina produkter packade på ett annat sätt än vad vi erbjuder som standard? Då erbjuder vi gärna dig den plustjänsten, kontakta oss så tar vi fram förslag!

Material – original för tryck
Vi önskar att alla inskickade filer är vektoriserade i både text och form samt fördefinierade i önskade tryckfärger. Godtagbara filformat är ai, eps, pdf eller jpg format.

Repeat vid klichétryck
Om inte samma kliché kan användas vid repeatorder blir det en ny startkostnad istället för en repeatkostnad.

Grafisk hjälp
Välj till denna Plustjänst för att få hjälp av våra erfarna grafiker med ditt säljarbete. Vi kan t.ex. ta fram exempel och förslag som du kan visa din kund.

Miljö
Vi arbetar aktivt med miljöfrågor i vårt dagliga arbete. Vi använder exempelvis bara grön el i våra lokaler, och vi värmer upp dem genom att leda tillbaka överskottsvärmen från våra tryckpressar in i vårt värmesystem.